De claim

Voorwaarden

Voorwaarden aan deelname

De belangrijkste voorwaarden zijn:

✔ U wordt deelnemer bij de stichting tegen betaling van het eenmalige vaste inschrijfgeld ad €250,- incl btw;
✔ De stichting zal uw belangen exclusief behartigen in deze Forward Gold Sale-claim tegen de banken. U kunt dus niet (meer) aan eventuele andere initiatieven tegen de banken in deze zaak deelnemen. U doet geen afstand van uw recht op levering van het goud of van uw belang om in de strafzaak compensatie als slachtoffer te ontvangen;
✔ Van de eventuele opbrengst uit deze zaak na kosten staat u 35% af. De kosten van de procedure worden apart gevorderd bij de banken. Voor zover deze niet worden toegewezen, worden deze omgeslagen over het gehele collectief. In dat (uiterste) geval zou het percentage dat u afstaat (iets) hoger kunnen uitvallen;
✔ Als de stichting er niet in slaagt deze vordering tegen de banken te effectueren, heeft u niet meer het recht om nogmaals dezelfde claim neer te leggen bij de banken;
✔ U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van deze overeenkomst deze zonder opgave van redenen te herroepen.

Onder het kopje 'Documenten' kunt u een kopie van de Deelnemersovereenkomst downloaden.